Fotos da ruta nos seguintes enlaces:

Fotos de Adri, Daniel, Medardo, Lucas, Voluntarios

Fotos J. Manuel

​Fotos de Jolin

Fotos de Jesús Bao

​Fotos de David G Polin

 

Fotos de anteriores edicións: