Pode inscribirse imprimindo esta solicitude e facéndonola chegar escaneada a rutadoslobos@hotmail.com xunto co xustificante de pago, ten de prazo ata o 20 de xuño.

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:

Eu____________________________________________________________________________, con D.N.I.: __________ pai/nai ou titor legal de_____________________________________________________________________ con _____ anos de idade, e D.N.I. _______________ , domicilio _______________________________________________ e teléfono (importante) ______________,

Email:___________________________________ autorízoo/a á realizar actividade “V Ruta Dos Lobiños” en bicicleta, respetando as normas da organización, que é a AD Fonsagrada Balompé,o vindeiro 24 de XUÑO de 2018.  INSCRICIÓNS ATA O 20 DE XUÑO.

*Marcar cantos quedan a dormir (necesario saco):___________

**Marcar cantos adultos asistirán á ruta/comida:____________

 Ademais poderanse sacar fotografías dos participantes co único fin publicitario da ruta (TAMÉN NAS REDES SOCIAIS). A ruta contará cun seguro de accidentes, e para que así conste,

firmo a continuación, xa que estou de acordo co anteriormente exposto:

 

 

Asdo:  ________________________________

Por último, para confirmar inscrición deberase aboar o importe de 15€ no seguinte número de conta, se algún pai/nai o desexa poderá acompañarnos durante a ruta e se desexa asistir á comida tamén poderá facelo (15 €).

ES63 2080 0118 4330 0011 3436      ------     Asociación Deportiva Fonsagrada Balompé

Ademais será necesario entregar este papel de inscripción xunto co xustificante de pago nas oficinas do Concello de A Fonsagrada ou por email (correo electrónico) escaneado.

Antes do 20 de xuño de 2018: rutadoslobos@hotmail.coM